About Us
About Us
About Us
About Us
Къща за деца "Бърборани"

Повече информация за нас....

Основна цел на Къщата за деца “Бърбърани” е да подпомогнем изграждането на пълноценни личности - спокойни и уверени, готови да поемат предизвикателствата на света, осигурявайки подходящи условия за нормалното им физическо и психическо развитие. Родителите ежедневно получават информация за физическото и емоционално състояние на своето дете, както и за дейността му в детската къща.

  • Адаптация
  • Възпитание и обучение
  • Физическо възпитание
  • Умствено възпитание
Курсове за деца
About Us
About Us
About Us
About Us

00

Записани деца

00

Брой курсове

00

Брой рисунки

00

Сертификитаи

Video Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Къща за деца Бърборани

Дневна програма

С много любов и търпение учим децата да се хранят самостоятелно.
За правилното и здравословно хранене на децата ежедневно се осигуряват разнообразни плодове.

08:00 - 09:30

Прием на децата
Утринна гимнастика Сутрешна закуска Свободни игри

9:30 - 12:00

Музикално-подвижни и игрови ситуации
Плодова закуска
Тоалет
Обучаващи практически ситуации (групови и индивидуални)
Свободни игри/Игри на открито Подготовка за обяд

12:00 - 15:00

12:00 - 12:30 Обяд
12:30 - 13:00 Поставяне на гърнета
13:00 - 15:30 Релакс

16:00 - 17:30

16:00 - 16:30 Следобедна закуска
16:30 - 17:00 Музикално-подвижни, игрови и практически ситуации (групови и индивидуални) Игри на открито
17:00 - 17:30 Игри на открито Издаване на децата

ЗАНИМАЛНЯ

Занималня за обучение

неодобрение.Основна цел на организираните занимания за обучение е овладяване на определен кръг от знания, умения и навици. Задачите, чрез които се осъществяват са:

Занимания за развитие на общата моторика.

Общата или груба моторика се отнася до координираните движения, извършвани от по-големите мускулни групи на тялото. Развитието на общата моторика е важно, защото тялото усвоява първо грубите движения като контрола на ръцете и краката и чак след това преминава към изолираните движения, при които се включва долната част на ръката и пръстите.

Занимания за развитие на фината моторика.

Фината моторика е свързана с движения на малки мускули като тези на пръстите на ръцете и краката, китките, устните, езика. Когато говорим за фина моторика, фокусът най-често е върху умението на детето да извършва координирани движения с пръстите на ръцете си като например да хваща, държи и поставя предмети в определена позиция.

Занимания за развитие и възпитание на емоциите.

Регулирането на емоциите е компонент на емоционалната интелигентност и представлява начинът, по който мислим конструктивно за това как да се справим с чувствата си.

Занимания за развитие на говора.

Игри и упражнения, подпомагащи развитието на речта Умът на детето е в пръстчетата Детето постоянно изучава, покорява околния свят и основният метод за събиране на информация е докосването. Нужно му е постоянно да докосва, хваща, гали и дори пробва на вкус! Ако възрастните поддържат този стремеж, като предлагат на детето различни играчки (меки, твърди, мъхести, гладки, студени и т.н.), парцалчета, предмети за изследване, то получава необходимия стимул за развитие. Доказано е, че речта на детето и сензорният (“докосващият”) му опит са взаимосвързани. Затова, ако искате детето да говори добре, развивайте ръчичките му.

Искате да бъдете част от нас

Всеки един може да прояви участие в това да бъде част от нас

Дайте своите данни и наш управител ще се свърже с вас при първа възможност.

Get Started Now
Shape Image
Shape Image
Shape Image