About Us
About Us
About Us
About Us
Къща за деца "Бърборани"

Повече информация за нас....

Основна цел на Къщата за деца “Бърбърани” е да подпомогнем изграждането на пълноценни личности - спокойни и уверени, готови да поемат предизвикателствата на света, осигурявайки подходящи условия за нормалното им физическо и психическо развитие. Родителите ежедневно получават информация за физическото и емоционално състояние на своето дете, както и за дейността му в детската къща.

  • Адаптация
  • Възпитание и обучение
  • Физическо възпитание
  • Умствено възпитание
Курсове за деца
About Us
About Us
About Us
About Us

00

Записани деца

00

Брой курсове

00

Брой рисунки

00

Сертификитаи

Къща за деца Бърборани

Дневна програма

С много любов и търпение учим децата да се хранят самостоятелно.
За правилното и здравословно хранене на децата ежедневно се осигуряват разнообразни плодове.

08:00 - 09:30

Прием на децата
Утринна гимнастика Сутрешна закуска Свободни игри

9:30 - 12:00

Музикално-подвижни и игрови ситуации
Плодова закуска
Тоалет
Обучаващи практически ситуации (групови и индивидуални)
Свободни игри/Игри на открито Подготовка за обяд

12:00 - 15:00

12:00 - 12:30 Обяд
12:30 - 13:00 Поставяне на гърнета
13:00 - 15:30 Релакс

16:00 - 17:30

16:00 - 16:30 Следобедна закуска
16:30 - 17:00 Музикално-подвижни, игрови и практически ситуации (групови и индивидуални) Игри на открито
17:00 - 17:30 Игри на открито Издаване на децата

ЗАНИМАЛНЯ

Занималня за обучение

неодобрение.Основна цел на организираните занимания за обучение е овладяване на определен кръг от знания, умения и навици. Задачите, чрез които се осъществяват са:

Занимания за развитие на общата моторика.

Общата или груба моторика се отнася до координираните движения, извършвани от по-големите мускулни групи на тялото. Развитието на общата моторика е важно, защото тялото усвоява първо грубите движения като контрола на ръцете и краката и чак след това преминава към изолираните движения, при които се включва долната част на ръката и пръстите.

Занимания за развитие на фината моторика.

Фината моторика е свързана с движения на малки мускули като тези на пръстите на ръцете и краката, китките, устните, езика. Когато говорим за фина моторика, фокусът най-често е върху умението на детето да извършва координирани движения с пръстите на ръцете си като например да хваща, държи и поставя предмети в определена позиция.

Занимания за развитие и възпитание на емоциите.

Регулирането на емоциите е компонент на емоционалната интелигентност и представлява начинът, по който мислим конструктивно за това как да се справим с чувствата си.

Занимания за развитие на говора.

Игри и упражнения, подпомагащи развитието на речта Умът на детето е в пръстчетата Детето постоянно изучава, покорява околния свят и основният метод за събиране на информация е докосването. Нужно му е постоянно да докосва, хваща, гали и дори пробва на вкус! Ако възрастните поддържат този стремеж, като предлагат на детето различни играчки (меки, твърди, мъхести, гладки, студени и т.н.), парцалчета, предмети за изследване, то получава необходимия стимул за развитие. Доказано е, че речта на детето и сензорният (“докосващият”) му опит са взаимосвързани. Затова, ако искате детето да говори добре, развивайте ръчичките му.

Искате да бъдете част от нас

Всеки един може да прояви участие в това да бъде част от нас

Дайте своите данни и наш управител ще се свърже с вас при първа възможност.

Shape Image
Shape Image
Shape Image